O nas

Regionalny Innowator Branży Spożywczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w celu realizacji przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowo-badawczymi.

Jesteśmy spółką non profit, której celem jest budowanie struktur i relacji pomiędzy powiązanymi ze sobą przedsiębiorstwami, aby skutecznie i efektywnie realizować następujące zadania:

  • Promowanie idei powiązania kooperacyjnego, jako miejsca rozwijania umiejętności i realizacji projektów w obszarze produkcji i konfekcjonowania produktów spożywczych,
  • Definiowanie obszarów i tematów badawczych z zakresu zainteresowania uczestników powiązania kooperacyjnego,
  • Tworzenie zespołów i grup roboczych zajmujących się określoną tematyką służącą rozwojowi uczestników,
  • Składanie wniosków o dofinansowanie działań powiązania kooperacyjnego,
  • Realizacja wspólnych przedsięwzięć, w tym wspólne projekty i badania, zakup sprzedaż know-how, technologii, współpraca w łańcuch dostaw (dostawca-odbiorca), udostępnianie infrastruktury,
  • Gromadzenie informacji i wiedzy z zakresu zainteresowań uczestników,
  • Promocja uczestników poprzez wspólne przygotowanie oferty marketingowej oraz udział w targach, sympozjach, konferencjach,
  • Organizowanie, prowadzenie i koordynację działań umożliwiających dostęp uczestników klastra do najnowszych osiągnięć techniki i nauki w zakresie nowych technologii,
  • Organizowanie i koordynację systemu wymiany informacji i doświadczeń, prowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów.

 

Comments are closed.